SKAFFEVARER

Selvom vi har mange varer i butikken, har vi jo ikke alt, så hvis du står og mangler noget vi ikke har på hylderne vil vi se om vi kan bestille det hjem.

Afgiv bestillingen til os i butikken eller pr. telefon. Opgiv dit mobil nr. eller din mail adresse, så giver vi besked når vi har modtaget varen.

De mest almindelige bestilinger: Særlige kosttilskud, mel/korn i store portioner, Uldsutsko i specielle farver og størrelser, T-shirts, hele colli af en vare, cremer, olier mm.